Hieronder volgt onze vragenlijst voor katjes die ter adoptie staan. We werken niet met een wachtlijst. Alle antwoorden zonder naam van katjes die ter adoptie staan, worden genegeerd!

Wanneer we niet meteen antwoord krijgen wanneer we je contacteren voor het katje waar je interesse in hebt, geven we je 1 dag de tijd om te reageren, zo niet bellen we naar de volgende geïnteresseerde.
We bellen enkel de mensen op waarmee we een match zien. Het is jammergenoeg niet mogelijk om iedereen te contacteren die de vragenlijst invult.
Probeer hier zo beknopt mogelijk op te antwoorden.

  Je voornaam en naam

  Je postcode en gemeente

  Je e-mailadres

  Je telefoonnummer

  Gezinssamenstelling en eventuele leeftijd kinderen

  Hoeveel katjes wens je te adopteren?
  OPGELET: DUO-ADOPTIE HEEFT STEEDS VOORRANG!
  Sommige katjes vertrekken niet alleen. We raden steeds adoptie per 2 aan, tenzij er reeds een sociale kat aanwezig is. Heb je hier vragen naar, geef dit zeker aan, dan geven we het advies dat best bij jouw situatie past.
  Duid je hier “1 katje” aan en heb je lager interesse in een duo word je niet gecontacteerd.

  Duid de naam van de kat(ten) waarin je interesse hebt aan.
  “in duo”: deze kittens vertrekken enkel in duo of waar reeds een sociale poes aanwezig is!
  Aanvragen voor katten die niet ter adoptie staan worden geweigerd.

  Kan de poes op termijn buiten?

  Heb je andere huisdieren? Zo ja welke.

  Heb je reeds katten gehad?

  Is er vaak iemand thuis? Hoe lang zou het katje alleen zitten?

  Vanaf wanneer kan je een katje verwelkomen?

  Info die je nog graag mee geeft?